Notka prawna

Blog nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Niniejszą stronę oraz wszelkie załączniki, przygotowano wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje zawarte na blogu oraz załącznikach oparte są na danych uzyskanych z ogónie dostępnych źródeł, nie gwarantuję osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów i nie ponoszę odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych na stronie. Prezentowane biznesy to biznesy, które osobiście sprawdziłem i z których usług korzystam. Blog zawiera linki do stron i serwisów, których treści nie kontroluję i nie ponoszę za nie odpowiedzialności.